Frimærkets Venner, Gelsted

Dagsorden generalforsamling 2019

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Vedtægtsændringer
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg:
  1. Henning Hansen
  2. Elo Christensen
  3. Jens Peder Lindballe
 7. Valg af mindst 1 suppleant, på valg:
  1. Erik Ginnerskov
 8. Valg af 1 revisor, på valg:
  1. Willy Pedersen
 9. Eventuelt.
Valid XHTM og CSS / Copyright © Frimærkets Venner, Gelsted - 2020