Frimærkets Venner, Gelsted

Dagsorden generalforsamling 2021

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
  1. Regnskab for sæsonen 2019-2020
  2. Regnskab for sæsonen 2020-2021
 4. Indkomne forslag
 5. Vedtægtsændringer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år, på valg:
   1. Asger Sørensen
   2. Kurt Hestehauge
  2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg:
   1. Henning Hansen
   2. Elo Christensen
   3. Jens Peder Lindballe
 7. Valg af mindst 1 suppleant, på valg:
  1. Erik Ginnerskov
 8. Valg af 1 revisor, på valg:
  1. Villy Pedersen
 9. Eventuelt.
Valid XHTML og CSS / Copyright © Frimærkets Venner, Gelsted - 2018 / 2022