Frimærkets Venner, Gelsted

Referat af generalforsamling 2019

logo

Generalforsamlingen afholdtes som varslet mandag 11/11 2019 kl. 1900

 1. Villy Pedersen valgtes som dirigent
 2. Formanden aflagde beretning.
    Der faldt forskellige bemærkninger. Beretningen blev godkendt af medlemmerne.
 3. Kassereren aflagde regnskab
    Revisorerne havde bemærkninger vedrørende bilag.
    Medlemmerne havde bemærkninger vedrørende revisorernes underskrifter.
    Regnskabet blev godkendt af medlemmerne.
 4. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.
 6. 3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Henning Hansen, Elo Christensen, Jens Peder Lindballe
    Alle modtog genvalg, alle blev genvalgt.
 7. 1 suppleant var på valg: Erik Ginnerskov
    Modtog genvalg, blev genvalgt.
 8. 1 revisor var på valg: Villy Pedersen
    Modtog genvalg, blev genvalgt.
 9. Eventuelt:
    Der var forslag om at få en foredragsholder på besøg - eventuelt i samarbejde med andre klubber.
    Der var forlag om at besøge andre klubber og at få disse på besøg.
    Der var forslag om at få en rodekasse ar slagte til klubbens anvisningssalg på klubaftener.
      Bestyrelsen vil overveje forslagene.
Valid XHTM og CSS / Copyright © Frimærkets Venner, Gelsted - 2020