Frimærkets Venner, Gelsted

Referat af generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdtes som varslet mandag 14/11 2022

  1. Som dirigent valgtes Karsten. Karsten godkendte indkaldelsen
  2. Formanden aflagde beretning, som blev enstemmig godkendt
  3. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som blev enstemmig vedtaget
  4. Intet
  5. Intet
  6. Kurt og Asger blev genvalgt til bestyrelsen
  7. Karsten genvalgt som suppleant
  8. Peter genvalgt som revisor for 2 år
  9. Der blev snakket om muligheden at niveaudele auktionen på byttedagen, så nogle lot starter på 10 kr. og andre lot bliver det lidt dyrere.

Referatet godkendt af Bjarne og Henrik

Valid XHTML og CSS / Copyright © Frimærkets Venner, Gelsted - 2018 / 2023