Frimærkets Venner, Gelsted

Dagsorden generalforsamling 2022

Generalforsamlig 14/11 2022

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
  1. Regnskab for sæsonen 2021-2022
 4. Indkomne forslag
 5. Vedtægtsændringer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Asger Sørensen
  2. Kurt Hestehauge
 7. Valg af mindst 1 suppleant, på valg:
  1. Karsten Truelsen
 8. Valg af 1 revisor, på valg:
  1. Peter Skovsende
 9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Valid XHTML og CSS / Copyright © Frimærkets Venner, Gelsted - 2018 / 2023