Frimærkets Venner, Gelsted

Referat af generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdtes som varslet mandag 13/11 2023

  1. Som dirigent valgtes Karsten Truelsen. Karsten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet
  2. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt enstemmigt
  3. Kassereren aflagde regnskab, som blev godkendt enstemmigt
  4. 4. Ingen indkomne forslag
  5. 5. Ingen vedtægtsændringer
  6. 6. Elo Christensen, Erik Ginnerskov og Jens Peder Lindballe
  7. blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer
  8. 7. Karsten Truelsen blev genvalgt som suppleant
  9. 8. Villy Pedersen blev genvalgt om revisor
  10. 9. Karsten sluttede af med at takke for god ro og orden

Referat godkendt af Jens Peter Erlangsen og Niels Vandall

Valid XHTML og CSS / Copyright © Frimærkets Venner, Gelsted - 2018 / 2024